Europe

 
 • Draft decision of 11.06.2018 regular shareholders` meeting of the JSC “Brivais vilnis”

  Draft decision of 11.06.2018 regular shareholders` meeting of the JSC “Brivais vilnis”

  Salacgriva, Latvia, 2018-05-24 10:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —     Salacgriva                                                                                                        May 24, 2018 1. Approve the report of the Management Board on operating results of 2017. 2. Approve the report of the Supervisory Council on operating results of 2017. 3. Take note of information of the Audit Committee on work of 2017. 4. Take note of report of the […]

   
   
 • AS „Brīvais vilnis” 11.06.2018. kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekts

  AS „Brīvais vilnis” 11.06.2018. kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekts

  Salacgrīva, Latvija, 2018-05-24 10:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —     Salacgrīvā                                                                                                      2018.gada 24.maijā 1. Apstiprināt valdes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem. 2. Apstiprināt padomes ziņojumu par 2017.gada darbības rezultātiem. 3. Pieņemt zināšanai revīzijas komitejas informāciju par 2017.gada darbu. 4. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par AS „Brīvais vilnis” 2017.gada pārskatu. 5. Apstiprināt AS „Brīvais vilnis” 2017.gada pārskatu. 6. AS „Brīvais […]

   
   
 • JSC “Rigas juvelierizstradajumu rupnica” unaudited Interim Report for 3 months year 2018

  Net turnover for 01.01.2018- 31.03.2018 was equal to 109 762 EUR. It has decreased for 35,6 % compared with the previous accounting period. Net result is loss 26 984 EUR.   Parameters 31.03.2018. 31.03.2017.     EUR EUR   1. Net turnover 109 762 170 331   2. Manufacturing expenditures of sold products ( 65 430) (105 906)   3. […]

   
   
 • AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” nerevidēts starpperiodu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem.

  Neto apgrozījums par periodu 01.01.2018.-31.03.2018. sastāda  109‘762 EUR un ir samazinājies par 35,6% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 26 984 EUR.     Rādītāja nosaukums 31.03.2018. 31.03.2017.     EUR EUR 1. Neto apgrozījums 109 762 170 331 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ( 65 430) (105 906) 3. Bruto peļņa vai zaudējumi 44 332 […]

   
   
 • New Hanza Capital Starts 2018 with Good Performance

  New Hanza Capital Starts 2018 with Good Performance

  Riga, Latvia, 2018-05-25 11:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — In Q1 2018, New Hanza Capital, AS group has operated at a profit of EUR 204 205, which is by 651% more compared to the same period in 2017. The achieved financial results match the plan and arise from the growth of income from leasing properties owned by the company.   Unaudited […]